Chapter 2


Listen to the story while reading along. You can choose slow or normal reading speeds.


Slow Speed
Normal Speed
Når
when
de
they
er
are
færdige
ready
kører
drive
de
they
til
to
lufthavnen.
airport the
Deres
their
fly
plane
afgår
leaves
klokken
o´clock
ti
ten
om
in
morgenen.
morning the
De
they
skal
shall
sidde
sit
on
flyet
plane the
i
in
lang
long
tid,
time
men
but
det
it
gør
does
ikke
not
noget.
anything
Under
during
flyvetiden
flight the
taler
talks
Helen
Helen
meget
a lot
med
with
sin
her
mand,
husband
Peter
Peter
De
they
drikker
drink
kaffe
coffee
og
and
spiser
eat
nogle
some
smørrebrød
bread
med
with
ost
cheese
og
and
æg.
egg
Børnene
children the
drikker
drink
mælk
milk
og
and
spiser
eat
kylling
chicken
og
and
ris.
rice
Efter
after
en
a
meget
very
lang
long
rejse
journey
ankommer
arrive
de
they
endelig
finally
til
to
Honolulu,
Honolulu
Hawaii.
Hawaii
De
they
tager
take
en
a
taxa
taxi
til
to
deres
their
hotel.
hotel
Det
it
er
is
en
a
stor
big
hvid
white
bygning
building
med
with
en
a
grøn
green
have
garden
fuld
full
af
of
træer
trees
og
and
blomster.
flowers
Der
there
er
are
mange
many
turister
tourists
on
hotellet
hotel the
de
they
kommer
come
fra
from
hele
whole
verden.
world
Johnsons
Johnsons
går
go
til
to
deres
their
værelser.
rooms
Børnenes
childrens´ the
værelse
room
har
has
tre
three
senge
beds
og
and
et
a
badeværelse.
bathroom
Fra
from
vinduet
window the
kan
can
man
you
se
see
stranden
beach the
og
and
det
the
blå
blue
hav.
sea
Forældrenes
parents´ the
værelse
room
har
has
et
a
lille
small
køkken
kitchen
og
and
et
a
bord
table
med
with
fem
five
stole.
chairs
Mark
Mark
er
is
sulten
hungry
og
and
spørger
asks
sin
his
far,
father
”kan
can
vi
we
ikke
not
go
til
to
restauranten
restaurant the
og
and
spise
eat
frokost
lunch
Peter
Peter
synes
thinks
det
it
er
is
en
a
god
good
idé
idea
Helen
Helen
synes
thinks
også
also
det
it
er
is
en
a
god
good
idé,
idea
for
because
then
behøver
needs
hun
she
ikke
not
lave
make
mad.
food
De
they
går
go
ind
in
i
in
restauranten
restaurant the
og
and
sætter
sit
sig
them
sammen
together
i
in
et
a
hjørne.
corner
De
they
bestiller
order
kød
meat
og
and
fisk.
fish
De
they
takker
thank
Gud
God
for
for
maden
food the
og
and
begynder
begin
at
to
spise.
eat
Peter
Peter
og
and
Helen
Helen
nyder
enjoy
et
a
glas
glass
rødvin,
red wine
og
and
then
planlægger
plan
de
they
deres
their
tid
time
on
Hawaii.
Hawaii
Peter:
Peter
“Hvad
what
har
have
du
you
tænkt
thought
på,
on
Helen?”
Helen
Helen:
Helen
”Jeg
I
vil
want
drikke
drink
te
tea
udenfor
outside
i
in
aften
evening
og
and
læse
read
en
a
god
good
bog.
book
Jeg
I
vil
want
også
also
sove
sleep
længe.
long
Jeg
I
vil
want
ikke
not
vågne
wake up
tidlig
early
om
in
morgenen
morning the
fordi
because
jeg
I
er
am
træt
tired
og
and
jeg
I
vil
want
have
have
morgenmad
breakfast
in
sengen”
bed
Peter:
Peter
“Hvad
what
har
have
du
you
tænkt
thought
på,
on
Mary?”
Mary
Mary:
Mary
”Jeg
I
vil
want
gerne
gladly
shoppe
shop
i
in
et
a
stort
big
shoppingcenter
shopping centre
og
and
købe
buy
en
an
dyr
expensive
taske”
bag
Peter:
Peter
”Hvorfor
why
køber
buy
du
you
ikke
not
noget
something
billigt?
cheap
Har
have
du
you
råd
afford
til
to
en
an
dyr
expensive
taske?”
bag
Mary:
Mary
”Ja,
yes
jeg
I
har
have
mange
many
penge
money
med
with
mig.
me
Jeg
I
vil
want
også
also
til
to
en
a
koncert
concert
og
and
se
see
Hawaiidans
Hawaiian dances
i
in
en
one
af
of
landsbyerne."
villages the
Peter:
Peter
”Hvor
where
kunne
could
du
you
tænke
think
dig
you
at
to
go
hen,
to
Paul?”
Paul
Paul:
Paul
”Jeg
I
vil
want
gerne
gladly
besøge
visit
et
a
museum.
museum
Hvis
if
der
there
er
is
en
one
zoo
zoo
i
in
Honolulu
Honolulu
kunne
could
jeg
I
tænke
think
mig
me
at
to
se
see
dyrene
animals the
der.”
there
Peter:
Peter
”Hvad
what
kunne
could
du
you
tænke
think
dig
you
at
to
lave,
do
Mark?”
Mark
Mark:
Mark
”Jeg
I
kunne
could
tænke
think
mig
me
en
a
vandretur
walk
i
in
bjergene,
mountains the
prøve
try
surfing
surfing
og
and
sejle
sail
til
to
en
an
anden
other
ø.”
island
Peter
Peter
”Jeg
I
håber
hope
I
you
alle
all
får
get
mulighed
possibility
for
for
at
to
get
jeres
your
ønsker
wishes
opfyldt.”
fulfilled
Peter
Peter
kalder
call
on
servitricen
waitress the
og
and
siger,
says
"kan
can
vi
we
bede
ask
om
about
regningen?
bill the
hvor
where
meget
much
koster
cost
det?”
it
Servitricen
waitress the
svarer,
answers
”lige
just
et
a
øjeblik”
moment
og
and
henter
gets
regningen
bill the
Da
when
hun
she
kommer
comes
tilbage,
back
giver
gives
Peter
Peter
hende
her
pengene
money the
og
and
siger
says
”Tak.
thank you
Maden
food the
var
was
lækker!”
delicious