Chapter 3


Listen to the story while reading along. You can choose slow or normal reading speeds.


Slow Speed
Normal Speed
Ved
at
middagstid
noon
går
go
de
they
ud
out
og
and
tager
take
en
a
bus
bus
til
to
byens
city
centrum.
centre
Det
it
er
is
ikke
not
langt
far
fra
from
hotellet,
hotel the
det
it
tager
takes
kun
only
femten
fifteen
minuter
minutes
med
with
bus.
bus
on
vejen
the way
ser
see
de
they
mange
many
interessante
interesting
ting:
things
En
a
dreng
boy
og
and
en
a
pige
girl
der
there
leger
play
med
with
et
a
legetøjstog
toytrain
on
gaden,
street the
en
an
gammel
old
dame
woman
der
there
sælger
sells
fisk,
fish
fra
from
et
a
bord
table
on
en
an
åben
open
markedsplads,
market square
en
a
politibetjent
police officer
der
there
sover
sleeps
i
in
solen
the sun
ved
at
siden
side the
af
of
sin
his
cykel
bicycle
i
in
det
the
grønne
green
græs,
grass
en
a
hest
horse
der
there
står
stands
midt
middle
on
gaden,
road the
en
a
kat
cat
med
with
en
a
død
dead
mus
mouse
i
in
munden,
mouth the
og
and
en
a
smuk
beautiful
gul
yellow
kirke
church
on
toppen
top the
af
off
en
a
høj
high
bakke.
hill
De
they
takker
thank
chaufføren
driver the
og
and
stiger
get
af
off
bussen.
bus the
Peter
Peter
har
has
et
a
kort
map
over
over
byen.
city the
De
they
går
walk
til
to
den
the
østre
eastern
del
part
og
and
hviler
rest
en
a
stund
while
i
in
en
a
lille
small
park.
park
De
they
hører
hear
fugle
birds
synge
sing
i
in
træerne.
trees the
Peter
Peter
ser
sees
en,
a
lille
little
ung
young
mand
man
i
in
sort
black
tøj
clothes
der
there
læser
reads
avis.
newspaper
Manden
man the
kigger
looks
at
ham
him
og
and
siger
says
Hr. Y:
Mr. Y
”Goddag,
hello
may
jeg
I
sidde
sit
her
here
og
and
snakke
talk
lidt
a little
med
with
dig?
you
Jeg
I
hedder
my name is
Hr
Mr.
Yamaha.
Yamaha.
Hvad
what
hedder
are named
du?”
you
Peter:
Peter
”Hej
hello
jeg
I
hedder
am named
Peter
Peter
Johnson.
Johnson
Hvorfra
where from
kommer
come
du?”
you
Hr. Y:
Mr. Y
”Jeg
I
kommer
come
fra
from
Japan.
Japan
Hvor
where
kommer
come
du
you
fra?”
from
Peter
Peter
”Jeg
I
kommer
come
fra
from
England.
England
Hvorfor
why
er
are
du
you
her?”
here
Hr. Y:
Mr. Y
”Jeg
I
er
am
her
here
for
for
at
to
lære
learn
engelsk.
English
Engelsk
English
er
is
ikke
not
et
an
let
easy
sprog.
language
Jeg
I
tror
think
det
it
er
is
et
a
svært
difficult
sprog,
language
so
vær
be
venlig
kind
at
to
tale
speak
langsomt
slowly
og
and
tydeligt.”
clearly
Peter:
Peter
”Ok,
okay
det
it
er
is
meget
very
dejligt
nice
at
to
møde
meet
dig.
you
Hvor
where
længe
long
skal
shall
du
you
være
be
her?”
here
Hr. Y
Mr. Y
“Vi
we
kom
came
igår
yesterday
og
and
vi
we
rejser
travel
hjem
home
næste
next
fredag.”
Friday
Peter:
Peter
Ӂh,
oh
so
du
you
er
are
ikke
not
her
here
alene."
alone
Hr. Y:
Mr. Y
”Nej,
no
jeg
I
er
am
her
here
med
with
min
my
kone.
wife
Vi
we
rejser
travel
altid
always
sammen.
together
Hun
she
er
is
i
in
den
that
der
there
forretning.
shop
Ved
know
du
you
hvor
where
hospitalet
hospital the
ligger?
lays
Peter:
Peter
”Jeg
I
ved
know
det
it
ikke
not
Jeg
I
er
am
ked
sorry
af
of
at
that
jeg
I
ikke
not
kan
can
hjælpe
help
dig.
you
Hvorfor
why
vil
want
du
you
vide
know
det?”
it
Hr Y:
Mr. Y
”Min
my
kone
wife
er
is
syg
ill
og
and
behøver
needs
at
to
tilses
be seen
af
by
en
a
læge.
doctor
Men
but
du
you
skal
shall
ikke
not
bekymre
worry
dig,
you
det
it
er
is
ikke
not
so
alvorligt.
serious
Jeg
I
er
am
sikker
sure
on
at
that
hun
she
snart
soon
vil
will
have
have
det
it
bedre.
better.
Hvad
what
synes
think
du
you
om
about
Hawaii?”
Hawaii
Peter:
Peter
”Jeg
I
synes
think
at
that
det
it
er
is
et
a
skønt
wonderful
sted.
place
Det
it
er
is
meget
very
anderledes
different
i
in
forhold
relation
til
to
England
England