4. More Verbs


Listen and repeat.

Ankomme Arrive
Spørge Ask
Begynde/Starte Begin / Start
Købe Buy
Kunne Can
Ændre Change
Komme Come
Komme tilbage Come back / Return
Koste Cost
Gøre Do
Drikke Drink
Spise Eat
Gå ind Enter / Go in
Forklare Explain
Flyve Fly
Glemme Forget
Get
Forsvinde / stige af Get off
Stige på Get on
Give Give
Go
Gå tilbage Go back
Må /skal Have to / Must
Hjælpe Help
Oversætte Interpret / Translate
Vide Know
Lære Learn
Forlade Leave
Synes om Like
Vil gerne Like to
Lytte Listen
Bo Live (at some place)
Se på Look at
Lede efter Look for / Seek
Elske Love
Gøre Make
Møde Meet
Bestille Order
Betale Pay
Samle op Pick up
Læse Read
Modtage Receive
Gentage Repeat
Sige Say
Se See
Sælge Sell
Handle Shop
Vise Show
Sidde Sit
Sove Sleep
Tale Speak
Stå Stand
Studere/undersøge Study
Svømme Swim
Tage Take
Tale Talk
Fortælle Tell
Tro Think
Rejse Travel
Prøve Try
Forstå Understand
Bruge /anvende Use
Vente Wait
Vågne op Wake up
Walk
Ønske Want
Ville Want to