9. Miscellaneous


Listen and repeat.

lidt A little
Meget A lot / Much
Igen Again
Allerede Already
Også Also / Too
Og And
Men But
Ned Down
Alt Everything
Til For (someone)
I In
Mindre Less
Frue Madam
Måske Maybe / Perhaps
Hr Mister
Mere More
Fru Mrs.
Ikke Not
Ikke nødvendigt Not needed
Ikke endnu Not yet
Ingenting Nothing
On
Eller Or
Udenfor Outside
Hr Sir
Noget Something
Stadig Still (continuing)
Sammen Together
Under Under
Indtil Until
Op Up
Vil Will (intend to)
med With