Chapter 3


Listen to the story while reading along. You can choose slow or normal reading speeds.


Low Speed
Normal Speed
Tussen
between
de
the
middag
afternoon
gaan
go
zij
they
uit
out
naar
and
het
take
stadscentrum.
a
Het
bus
is
to
niet
the
ver
city centre
van
it
het
is
hotel
not
en
far
het
from
duurt
the
maar
hotel
vijftien
and
minuten
it
met
lasts
de
only
bus.
fifteen
Onderweg
minutes
zien
with
zij
the
veel
bus
interessante
on the way
dingen:
see
Een
they
jongen
many
en
interesting
een
things
meisje
a
die
boy
met
and
een
a
speelgoedtrein
girl
op
who
straat
with
spelen,
a
een
toytrain
oude
on
vrouw,
street
die
play
vis
an
verkoopt
old
op
woman
een
who
tafel
fish
op
sells
een
on
open
a
marktplein,
table
een
on
politieagent
an
die
open
in
market square
de
a
zon
police officer
naast
who
zijn
in
fiets
the
op
sun
het
beside
groene
his
gras
bicycle
slaapt,
on
een
the
paard
green
dat
grass
midden
sleeps
op
a
de
horse
weg
that
staat,
middle
een
on
kat
the
met
road
een
stands
dode
a
muis
cat
in
with
zijn
a
bek
dead
en
mouse
een
in
mooie
his
gele
beak
kerk
and
boven
a
op
beautiful
een
yellow
hoge
church
heuvel.
up
Zij
they
bedanken
thank
de
the
chauffeur
driver
en
and
stappen
step
uit
out
de
the
bus.
bus
Peter
Peter
heeft
has
een
a
plattegrond
map
van
of
de
the
stad.
city
Zij
they
lopen
walk
naar
to
het
the
oostelijk
eastern
gedeelte
part
en
and
rusten
rest
een
a
poosje
while
in
in
een
a
klein
small
park.
park
Zij
they
horen
hear
vogels
birds
zingen
sing
in
in
de
the
bomen.
trees
Peter
Peter
ziet
sees
een
a
kleine
small
jonge
young
man
man
in
in
zwarte
black
kleren,
clothes
die
who
een
a
krant
newspaper
leest.
reads
De
the
man
man
kijkt
looks
naar
to
hem
him
en
and
begint
begins
met
with
hem
him
te
to
praten.
talk
Mr.
Mr.
Y:
Y
“Goedendag,
good day
mag
allowed
ik
I
gaan
go
zitten
sit
en
and
met
with
u
you
praten?
talk
Ik
I
heet
am named
meneer
Mr.
Yamaha.
Yamaha
Hoe
how
heet
are named
u?”
you
Peter:
Peter
“Hallo.
hello
Ik
I
ben
am
Peter
Peter
Johnson.
Johnson
Waar
where
kom
come
je
you
vandaan?”
from
Mr.
Mr.
Y:
Y
“Ik
I
kom
come
uit
out
Japan.
Japan
En
and
u?”
you
Peter:
Peter
“Ik
I
kom
come
uit
out
Engeland.
England
Wat
What
brengt
brings
je
you
hier?”
here
Mr.
Mr.
Y:
Y
“Ik
I
ben
am
hier
here
om
to
Engels
English
te
to
leren.
learn
Engels
English
is
is
geen
no
gemakkelijke
easy
taal.
language
Ik
I
geloof
believe
dat
that
het
it
een
a
moeilijke
difficult
taal
language
is,
is
spreek
speak
daarom
therefore
alstublieft
please
langzaam
slow
en
and
duidelijk.
clear
Peter:
Peter
“Oké.
okay
Aangenaam
pleasant
kennis
acquaintance
met
with
je
you
te
to
maken.
make
Hoe
how
lang
long
ben
are
je
you
hier?
here
Mr.
Mr.
Y:
Y
“We
we
kwamen
came
gisteren
yesterday
en
and
we
we
gaan
go
volgende
next
week
week
vrijdag
Friday
weer
again
naar
to
huis.”
house
Peter:
Peter
“Oh,
oh
dan
then
ben
are
je
you
hier
here
niet
not
alleen.”
alone
Mr.
Mr
Y:
Y
“Nee,
no
ik
I
ben
am
hier
here
met
with
mijn
my
vrouw.
wife
We
we
reizen
travel
altijd
always
samen.
together
Ze
she
is
is
in
in
die
that
winkel.
shop
Weet
know
u
you
waar
where
het
the
ziekenhuis
hospital
is?”
is
Peter:
Peter
“Dat
that
weet
know
ik
I
niet.
not
Het
it
spijt
regrets
me
me
dat
that
ik
I
je
you
niet
not
kan
can
helpen.
help
Waarom
why
moet
must
je
you
dat
that
weten?”
know
Mr.
Mr.
Y:
Y
“Mijn
my
vrouw
wife
is
is
ziek
ill
en
and
moet
must
naar
to
de
the
dokter.
doctor
Maar
but
maakt
make
u
you
zich
yourself
geen
no
zorgen,
worries
het
it
is
is
niet
not
zo
so
erg.
bad
Ik
I
weet
know
zeker
certainly
dat
that
ze
she
zich
herself
gauw
soon
beter
better
zal
will
voelen.
feel
Vindt
find
u
you
Hawaï
Hawaii
leuk?”
amusing
Peter:
Peter
“Ik
I
vind
find
het
it
een
a
prachtige
beautiful
plek.
spot
Het
it
is
is
heel
very
anders
different
dan
than
Engeland.”
England