6. Adjectives


Listen and repeat.

een paar A few
allen/alles All
alleen Alone
slecht Bad
mooi Beautiful
groot Big / Large
druk Busy
goedkoop Cheap
koud Cold
heerlijk / lekker Delicious
anders / verschillend Different
moeilijk Difficult
makkelijk Easy
engels English
genoeg Enough
ieder / elk / alle Every / Each / All
duur Expensive
ver Far
snel / vlug Fast
eerst First
goed Good
gelukkig Happy
heet Hot
hongerig Hungry
ziek Ill
belangrijk Important
interessant Interesting
laatste Last (not first)
links Left (not right)
klein Little / Small
lang Long
veel Many
dichtbij Near / Close
nieuw New
fijn / leuk / mooi Nice
oud Old
alleen / maar Only
open Open
stil / rustig Quiet
klaar Ready
rechts Right (not left)
goed / correct Right (not wrong)
kort Short
langzaam Slow
wat Some
dorstig Thirsty
moe Tired
warm Warm
verkeerd / fout Wrong