8. Time


Listen and repeat.

de datum
Date
de tijd
Time
Hoe
how
laat? /
late
Om
at
hoe
how
laat?
late
At what time?
Wanneer?
When?
Om
at
vier
four
uur.
hour
At four o’clock
Om
at
half
half
twee.
two
At half past one.
Het
it
is
is
kwart
quarter
voor
before
drie.
three
It’s a quarter to three.
Het
it
is
is
vijf
five
voor
before
acht.
eight
It’s five to eight.
Het
it
is
is
tien
ten
over
over
half
half
vijf.
five
It’s twenty to six.
Het
it
is
is
kwart
quarter
over
over
twee.
two
It’s a quarter past two.
Het
it
is
is
tien
ten
over
over
negen.
nine
It’s ten past nine.
Het
it
is
is
vijf
five
voor
before
half
half
twaalf.
twelve
It’s twenty-five past eleven.
nu
Now
dan
Then
vandaag
Today
morgen
Tomorrow
overmorgen
The day after tomorrow
over
over
drie
three
dagen
days
In three days
gisteren
Yesterday
eergisteren
The day before yesterday
drie
three
dagen
days
geleden
ago
Three days ago
later Later
spoedig / gauw Soon
vroeg Early
laat Late
te laat Too late
na After
voor / voordat Before
de avond Evening
de morgen, / de ochtend Morning
tussen de middag Noon
de middag Afternoon
de nacht Night
de minuut Minute
het uur Hour
de dag Day
de week Week
deze week This week
vorige week Last week
volgende week Next week
het weekend Weekend
de maand Month
het jaar Year
maandag Monday
dinsdag Tuesday
woensdag Wednesday
donderdag Thursday
vrijdag Friday
zaterdag Saturday
zondag Sunday
januari January
februari February
maart March
april April
mei May
juni June
juli July
augustus August
september September
oktober October
november November
december December